Onze tarieven

Vrijmoed Advocaten

Vrijmoed Advocaten hanteren transparante erelonen en kosten.

Het gehanteerde basisuurtarief bedraagt 150,00 Euro per uur (+21% BTW) en varieert afhankelijk van de aard van de materie, de complexiteit van de zaak, de graad van specialisatie van de advocaat, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat.
In specifieke gevallen zijn afwijkende ereloontarieven van toepassing (vb. invorderingen (incasso), bepaalde standaarddossiers, …).

  • Dossierkost (aanmaak en afsluiting dossier, archivering) : 100,00 Euro (+ 21% BTW)
  • Brieven, faxen en e-mails: 10,00 Euro per bladzijde (+ 21% BTW)
  • Verplaatsingskosten: 0,50 Euro per kilometer (+ 21% BTW)
  • Kopies: 0,25 Euro per kopie (+ 21% BTW)


Op verzoek van de cliënt kan op elk moment een overzicht worden bezorgd van de reeds verschuldigde erelonen en kosten zodat u steeds een idee hebt omtrent het verschuldigde bedrag.

Deze erelonen en kosten worden steeds nauwgezet bijgehouden via elektronische weg.

Advocaten David Vrijmoed, Jens Fordeyn en Paulien De Pauw zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten van de balie Gent.

Advocaat Judith Demeyer is ingeschreven bij de Orde van Advocaten van de balie West-Vlaanderen.

De beroepsaansprakelijkheid van advocaat David Vrijmoed (die het beroep van advocaat uitoefent via vennootschap BV Vrijmoed Advocaten, met maatschappelijke zetel te 9920 Lievegem, Grote Baan 163), advocaat Judith Demeyer (die het beroep van advocaat uitoefent via vennootschap BV Advocatenkantoor Judith Demeyer, met zetel te 8200 Brugge, Koning Albert I-Laan 68C en met ondernemingsnummer 0784.265.487), advocaat Jens Fordeyn (ondernemingsnummer 0818.629.025) en advocaat Paulien De Pauw (ondernemingsnummer 0774.342.387) is verzekerd bij Amlin Europe NV (leidende verzekeraar) met adres te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, Zurich Insurance plc, Belgium Branch (medeverzekeraar), met adres te 1000 Brussel, Avenue Lloyd Georgelaan 7, KBC Verzekeringen NV (medeverzekeraar), met adres te 3000 Leuven, Professor R. Van Overstraetenplein 2.
De polis beroepsaansprakelijkheid verleent dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit het in België gevestigde kantoor en onder voorbehoud van de door art. 8 van de onderschreven verzekeringspolis gemaakte verduidelijkingen.
Niet verzekerd zijn evenwel de eisen die worden ingesteld in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen verzekerd door bovenvermelde verzekeraars (1.250.000,00 euro per schadegeval).